Περιγραφή

 POWERTECH τηλεφώνικο εξάρτημα ( μούφα), 6p4c, RJ11, White