Περιγραφή

Aluminum Tape 4.8cm, 5m

Χαρακτηριστικά:
Width: 4.8cm
Length: 5m

Οι Aluminum Tapes χρησιμοποιούνται στο reballing για τη μόνωση της περιοχής περιμετρικά του chip που πρόκειται να κολληθεί.
Δεν διαθέτουν μονωτικές ιδιότητες.