Περιγραφή

Aluminum Tape 5cm, 33m

Width: 5cm
Length: 33m

Οι Aluminum Tapes χρησιμοποιούνται στο reballing για τη μόνωση της περιοχής περιμετρικά του chip που πρόκειται να κολληθεί.
Δεν διαθέτουν μονωτικές ιδιότητες.