Περιγραφή

FORTEZA Dual-Technology Bistatic Sensors B100

Τεχνική Υποστήριξη:
Η Data Media παρέχει online τεχνική υποστήριξη για το συγκεκριμένο προϊόν, στο τηλέφωνο 2394020204 (εσωτερικό 331)

Οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για την προστασία μεγάλων περιμέτρων με υψηλές απαιτήσεις στην ευαισθησία του συναγερμού, δηλαδή υψηλή ανοχή  για τη βιομηχανία, το φυσικό περιβάλλον και τις κοινές παρεμβολές. Υπάρχουν δύο τροποποιήσεις των αισθητήρων Διπλή Τεχνολογίας, Μονοστατική – MIR-M.
Η αρχή λειτουργίας: Η υψηλή ανοχή σε παρεμβολές επιτυγχάνετε  χάρη στο συνδυασμό των δύο διαφορετικών φυσικών αρχών λειτουργίας – διστατικών – μονοστατικών μικροκυμάτων  (MW) και  ενεργητικών – παθητικών  υπερύθρων  (IR), δηλαδή δύο τρόπων ανίχνευσης εισβολής.
Διαφορετικές παρεμβολές επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο στα κανάλια επεξεργασίας. Για παράδειγμα,  αντικείμενα που μπορεί να σήκωσε ο άνεμος ενεργοποιούν το κανάλι IR και το κανάλι MW παραμένει  ανενεργό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο συνδυασμός των δύο αυτών φυσικών αρχών και η ενεργοποίηση κατά την εκκίνηση του συναγερμού και των δύο καναλιών παρέχει  αυξημένη ανοχή στις παρεμβολές.
Δεν υπάρχει πλήρης αναλογία των αισθητήρων στην αρχιτεκτονική, το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη λειτουργία τους.
Οι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για την προστασία μικρών και μεγάλων βιομηχανικών εργοστάσιων, στρατιωτικών βάσεων κλπ
Καθώς ο συναγερμός παράγεται μόνο κατά την ενεργοποίηση και των δύο καναλιών, η προκύπτουσα ζώνη ανίχνευσης διστατικών αισθητήρων διπλής τεχνολογίας έχει μικρές διαστάσεις , τις διαστάσεις της ακτίνας IR. Για αυτό τον λόγο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους αισθητήρες για την προστασία περιμέτρων που απαιτούν στενή ζώνη ανίχνευσης.
Η υψηλή βιωσιμότητα του αισθητήρα είναι εξασφαλισμένη χάρη στην απόδοση του αισθητήρα σε περίπτωση βλάβης ή λανθασμένου συναγερμού του ενός από τα κανάλια ανίχνευσης.
Η αρχή λειτουργίας βασίζεται στην λειτουργιά των δύο καναλιών με διαφορετικές φυσικές αρχές ανίχνευσης: μονοστατικών μικροκυμάτων και μονοστατικών υπερύθρων.
Η απόδοση των αισθητήρων είναι  πιο αποτελεσματική σε  τομείς άμεσης περιμέτρου  που απαιτούν στενή ζώνη ανίχνευσης, για παράδειγμα, σε διαδρόμους, σε περιοχές κοντά σε δρόμους κλπ
Οι αισθητήρες MIR λειτουργούν στα  24,15 GHz.

Το βασικό πλεονέκτημα του αισθητήρα είναι η υψηλή ανοχή στις παρεμβολές.
Οι αισθητήρες έχουν USB και διεπαφή RS-485 ώστε να λειτουργούν με ειδικό λογισμικό. Το λογισμικό κάνει εύκολη την εκκίνηση των αισθητήρων και εξασφαλίζει τη σωστή ρύθμιση των παραμέτρων.
Παρά την προφανή δυσκολία των αισθητήρων, είναι εύκολοι στην λειτουργία τους. Δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις και δεν έχουν υψηλό κόστος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Operational frequency: 24,15 GHz
Range: 10…100 m
Width of the detection zone: 0,2 m
Number of letters: 4
Supply voltage: 15…30 V
Current consumption: 0,05 A
Detection probability: not less than 0,98
Operational temperature: -40…+65 °C
Housing protection level: IP-55
Alarm output: relay contacts
Interfaces: RS-485, UCB and Bluetooth (upon request)
Dimensions: 211 x 138 x 105 mm
Weight: 3 kg